MOODLE tizimidan foydalanish bo'icha yo'riqnomalar.

TATU Qarshi filiali

MOODLE tizimidan foydalanish bo'yicha yo'riqnomalar.

Tizimning ayrim muhim bo'limlarini ishlatishda foydalanish uchun yo'riqnomalar video shaklida berilgan.

Proffessor - o'qituvchilar, talabalar va masofaviy ta'lim platformalarida mustaqil ta'lim oluvchilar uchun mo'ljallangan.